.

بر روی تصویر کلیک کنید و ترتیل کامل قران را بشنوید

.

.

.

.

.

.

.